SEO Strategie

Bezoek een willekeurige pagina over een ‘goede’ SEO-strategie en je leest overal hetzelfde. ‘Doe een audit, maak een goede planning, schaf de juiste tools aan’. Ondanks dat deze onderdelen zeker thuishoren in een SEO-plan, mist er vaak een deel: het strategisch fundament. Laat het voor eens en altijd duidelijk zijn: een audit en planning alleen is geen strategie.


1. Wat is dan wel een SEO-strategie?


Om tot een goede SEO-strategie te komen heb je een aantal elementen nodig.

 1. De SEO-audit en haar onderdelen;
 2. Strategisch fundament;
 3. Doelstellingen;
 4. Roadmap & planning.

Hierbij is het belangrijk dat je tegelijk start met een SEO-audit en het neerzetten van het strategisch fundament. Zodra je deze zaken hebt staan, kan er gekeken worden naar heldere doelstellingen, roadmap en planning.

2. Het strategisch fundament

Een fout wat vaak voorkomt bij SEO-plannen is dat elke website hetzelfde behandeld wordt. Er wordt niet gekeken naar het bedrijf, markt of andere zaken. Hierdoor wordt eenzelfde ‘trucje’ toegepast op elke website. Het is daarom noodzakelijk om eerst te kijken naar de vijf pilaren voor een strategisch fundament voor een SEO-strategie:

 1. Toegevoegde waarde als bedrijf;
 2. Bekijk je businessmodel;
 3. Benchmark je huidige resultaten;
 4. Onderzoek je concurrenten;

We zoomen hier onder in op deze vier stappen.

1. Toegevoegde waarde

Een eerste stap is kijken naar je bedrijf en mogelijkheden. Waar liggen voor jou kansen? Waarin zou jij je kunnen onderscheiden ten opzichte van jouw concurrenten, of juist helemaal niet?

Heb je de beschikking over ontzettend goede content schrijvers, dan is het wellicht een goede keuze om in te gaan zetten op het schrijven van content. Dit geldt ook andersom. Als uit jouw audit blijkt dat er veel content bij moet komen, maar heb je als bedrijf niet de resources om dit te doen, is dit dan wel de juiste richting? Bekijk aan de voorkant waar jouw toegevoegde waarde als bedrijf ligt, zodat je hier rekening mee kunt houden in de strategie.

2. Businessmodel

Veel bedrijven en agencies voeren SEO op één en dezelfde manier voor alle type klanten. Maar is dit wel logisch? Er zitten fundamentele verschillen in het voeren van SEO tussen B2B en B2C klanten, maar bijvoorbeeld ook tussen eigen content schrijven of gebruik kunnen maken van user-generated content.

Kevin Indig omschrijft dit als ‘intergrators & aggregators’. Waarbij een intergrator SEO schaalt op basis van zelf gecreëerde content, tooling of landingspagina’s. Een aggregator daarentegen kan gebruik maken van een ‘voorraad’ of externe kennisbron.

Denk aan een marketplace als Amazon, waarbij bedrijven zelf de content en pagina’s vullen van de website door producten toe te voegen. Een ander voorbeeld zou bijvoorbeeld een Uber-Eats zijn, die SEO schaalt door alle (plaats)informatie die ze beschikbaar hebben voor restaurants.

Het bepalen van het businessmodel is daarnaast ook belangrijk om te zien waar de focus op dient te liggen qua werkzaamheden. We kennen hier de volgende stelregels:

 1. Een marketplace, of een businessmodel die gebruik maakt van user-generated content heeft in de basis meer technische problemen en focus wat betreft SEO;
 2. Een partij die zelf content schrijft en publiceert zal meer focus hebben op de content, de promotie hiervan en het genereren van backlinks.

Bij een marketplace of een user-generated content website wordt er dagelijks zoveel content toegevoegd, dat zaken als problemen met crawlen, indexatie, website performance of duplicate content snel op de loer liggen. Het in goede banen leiden van de content middels een goede techniek heeft hier meer focus dan het schrijven van de content. Immers, de content schrijf je als partij zelf niet.

Om SEO juist te schalen is het dus aan de voorhand al belangrijk om het businessmodel en de bijkomende uitdagingen duidelijk te hebben.

3. Benchmark je huidige resultaten

Een duidelijke stip op de horizon (lees: S.M.A.R.T. doelstellingen) beginnen bij een goede benchmark van je huidige resultaten. Een realistisch doel is immers alleen te bepalen als je weet waar je nu staat. Zaken die wij standaard bekijken:

Huidig organisch verkeer

Een goed startpunt is het bekijken van de organische bezoekers van de website en hoe het verkeer zich door de tijd ontwikkeld. Een splitsing tussen branded en non-branded verkeer is hier cruciaal. Op branded gerelateerde zoekwoorden scoort men vrijwel altijd goed. Zaak is dus om te kijken naar je non-branded verkeer en de ontwikkeling hiervan.

Zoekwoord posities

Als we weten hoeveel verkeer er binnen komt is de vervolgstap om te kijken via welke termen deze bezoekers binnen komen. Welke zoektermen ranken goed? Welke zorgen voor resultaat? Bij welke termen zijn er quick-wins te bepalen? Waar kan een stijging zorgen voor meer bezoek?

Autoriteit/backlinks

Hoe sterk is jouw backlinkprofiel? Hoeveel verwijzingen heeft jouw website? Van hoeveel domeinen? Welke statistieken laten tooling zien? Zijn het niet te veel spammy backlinks?

Resultaten organisch verkeer

Meer verkeer is waardevol. Echter, bedrijven sturen vrijwel altijd op omzet/winst.

Het is cruciaal dat SEO-inspanningen zorgen voor een beter bedrijfsresultaat. Bekijk dus zeker de volgende zaken:

 1. Welke omzet/leads kan ik direct toerekenen aan organisch verkeer?
 2. Welke zoekwoorden/onderwerpen zijn hier van belang?
 3. Welke groei denk ik te kunnen faciliteren?


4. Onderzoek je concurrenten

SEO is geen exacte wetenschap. De SERP wordt bepaald door miljarden websites. Erachter komen wie jouw concurrenten zijn en wat zij doen is cruciaal voor een goede SEO-strategie. Een goed onderzoek laat jou namelijk het volgende doen:

 1. Gebruik de ‘zwaktes’ van de concurrent;
 2. Gebruik ‘sterktes’ van concurrenten;
 3. De GAP vullen tussen jou en de markt;
 4. Prioriteren van de juiste taken.

Om deze zaken bij een concurrent te kunnen onderzoeken zit er natuurlijk een stap voor. Het vinden van de juiste concurrenten middels de volgende stappen:

 1. Benoem de grootste concurrenten in samenwerking met de klant;
 2. Bekijk of deze concurrenten ook concurreren met jouw website;
 3. Onthoudt dat er een verschil zit tussen een offline concurrent en een concurrent op gebied van SEO.

Het onderzoek in de praktijk:

Gebruik de zwaktes van je concurrent
Bekijk waar jouw concurrenten ‘achter’ liggen. Wellicht hebben concurrenten nog geen ontwikkeld linkprofiel? Start actief met het zelf bouwen van dit linkprofiel.

Heeft jouw concurrent weinig informatieve content, maar zoeken potentiële klanten/bezoekers wel naar deze content? Zorg dan dat je dit meeneemt in jouw contentstrategie.

Gebruik de sterke kanten van je concurrent
Naast zwaktes zijn er natuurlijk ook concurrenten die zaken heel goed doen. Streef ernaar om deze sterktes zelf ook toe te gaan passen, maar dan nét wat beter. Heeft een concurrent een veel beter linkprofiel? Bekijk welke links dan zo sterk zijn en probeer ze zelf ook te vergaren. Werken hele lange pagina’s bij een concurrent? Overweeg dan zelf ook om lange content te gaan schrijven.

Vul de GAP
Op zoekwoord niveau is goed te bekijken waar concurrenten in de SERP beter presteren. Bekijk goed presterende concurrenten en analyseer de volgende zaken:

 1. Aantal woorden;
 2. Content onderwerpen;
 3. Pagespeed;
 4. Aantal (goede) backlinks;
 5. Interne links naar de pagina;
 6. Content-assets (calculator);
 • Bij Kemari gebruiken we altijd het hypotheek voorbeeld. Wanneer je nu googelt naar ‘hypotheek berekenen’, dan bestaat de gehele SERP uit pagina’s waar een calculator op te vinden is. Een gebruiker, en dus ook Google, vind deze calculator heel belangrijk bij deze zoekopdracht. Proberen te ranken zonder deze calculator, zal niet snel lukken.
 • Ondersteunende content (afbeeldingen of video).

Prioriseer de taken
Door een goede concurrentie analyse kan je als SEO-specialist snel zien waar de snelste winst te behalen valt. Je ziet beter hoe een concurrent verslagen kan worden op organisch gebied. Een goede concurrentie analyse geeft sturing aan de taken.

Voor een goede SEO-strategie is het dus belangrijk om eerst een strategisch fundament te bepalen. Wanneer je dit goed hebt staan, kan je de werkzaamheden wat betreft SEO veel effectiever insteken. Wanneer je het fundament hebt neergezet, ben je nog niet klaar. Om een SEO-strategie volledig te maken, zal je ook moeten gaan kijken naar de roadmap en de SEO-audit.

3. De audit

Voordat we naar concrete doelstellingen en een actieplan gaan, is het noodzakelijk om ook een SEO-audit te doen. Bij een audit kijken we naar drie hoofdonderdelen:

Websitetechniek

Bij een website kan er veel technisch misgaan die de organische zoekresultaten tegenhouden. Een pagina moet gecrawld, gerenderd en geïndexeerd worden om goed te ranken. Technisch gezien zijn er veel zaken waar je rekening mee moet houden. Maar ook de site-architectuur, page ervaring, pagina snelheid, re-directs, status codes en andere technische zaken wil je checken bij een audit.

Content

Welke content presteert al goed? Wat doet het minder goed? Hoe is het gebruik van afbeeldingen, video of andere content? Hoe wordt er op de website omgegaan met titels of titel-structuren?

Autoriteit

In een audit kijk je daarnaast ook naar de autoriteit en het linkprofiel. Hoeveel backlinks zijn er aanwezig, van hoeveel domeinen? Hoe is de anchor text verdeling etc.

Na het afronden van een audit weet je waar het nog schort op jouw website of welke fouten je echt op moet gaan lossen om organisch te gaan ranken. Als je dit combineert met het strategisch fundament hiervoor, weet je precies welke doelen realistisch zijn om te behalen met jouw website. Het stellen van concrete doelen en KPI’s is dan ook de volgende stap in de SEO-strategie.

4. Meetbare doelen

Het stellen van goede doelen en KPI’s is uiteraard belangrijk voor de strategie. Een goede strategie brengt je van A naar B. Alleen als je niet weet wat B gaat zijn, hoe weet je dan welke acties je zal moeten voltooien om dit te gaan doen? Om alle mensen binnen het bedrijf dezelfde kant op te krijgen en ze het belang van SEO in te laten zien, doe je er goed aan om je SEO-doelstellingen te koppelen aan jouw bedrijfsdoelstellingen. In principe horen marketingdoelstellingen dit altijd te doen.

S.M.A.R.T.

Formuleer je doelstellingen altijd S.M.A.R.T.

S: specifiek M: meetbaar A: acceptabel R: realistisch T: tijdgebonden

Het klinkt cliché, maar zodra je de doelstellingen op deze manier formuleert, geeft dit veel meer houvast aan jouw SEO-strategie. Wanneer het strategisch fundament staat, de audit is gedaan en we concrete en heldere doelstellingen hebben staan. Is het belangrijk dat aan de voorkant na gaan denken over de executie. Dit doen we door een roadmap en planning op te gaan stellen.

5. Roadmap & planning

Het strategisch fundament staat, de audit is gedaan. Nu kun je aan de slag. Of toch nog niet helemaal? Het beste is op een roadmap te ontwikkelen. Wat je hier naast je audit en fundament voor nodig hebt:

 • Budget;
 • Beschikbare tijd, zowel intern als extern;
 • Gap-analyse; hoe ver lopen we achter? Hoe lang gaat het duren om ‘bij’ te komen?;

Een roadmap maak je om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat die moet doen, de prioriteiten helder zijn en je als bedrijf ook weet hoe snel je resultaten kunt gaan verwachten.

Een goede roadmap is gebaseerd op prioriteiten. Hierbij maken we gebruik van een vrij standaard matrix:

-Een taak die veel impact kan hebben, maar qua workload of moeilijkheidsgraad meevalt, doen we als eerst.
-Heeft een taak iets minder impact, maar is het alsnog niet heel moeilijk, dan doen we die daarna.
-Hebben taken nog minder impact én zijn ze vrij moeilijk, dan volgen die daarna.
-Daarnaast zijn er taken die en weinig tot geen impact hebben, maar ook nog eens moeilijk zijn om te voltooien. Deze taak doen we als allerlaatst, of niet.

Op basis van de tijdsinvestering die jij als partij wilt doen kan er een planning gemaakt worden. Ben je bereid om veel tijd en moeite in je SEO te stoppen, dan zal er sneller meters gemaakt worden. Is er minder tijd beschikbaar, dan zal er meer focus moeten zijn op de taken die echt impact gaan maken.

Mocht jij hulp nodig hebben bij organische groei of een goed fundament en strategie. Neem dan eens vrijblijvend contact op met hello@kemari.digital.